Leserne donerer poengene sine til gode formål

Oversikten over utbetalinger fra VG-panelet viser at over halvparten donerer poengene sine til ideelle organisasjoner.

Oversikten over utbetalinger fra VG-panelet viser at over halvparten donerer poengene sine til ideelle organisasjoner. Unicef (FNs eget barnefond) og Leger Uten Grenser er de to organisasjonene som har mottatt mest fra dere lesere. Foreløpig er det ikke snakk om veldig store beløp som er utbetalt, men over tid vil dette være et hyggelig bidrag til de som kanskje trenger det mest.