Personvern

Ditt personvern er viktig for oss

I VG bruker vi markedsanalyse aktivt for å forbedre leseropplevelsen din. Vi har gjort flere store endringer på bakgrunn av det leserne vår har fortalt oss gjennom undersøkelser, fokusgrupper og tilbakemeldinger via e-post, facebook og twitter. Endringene har vært både redaksjonelle og organisatoriske.

Markedsanalyse har en viktig funksjon i samfunnet. Som deltager i VG-panelet, kan dine meninger bidra til å utvikle nye produkter, gjøre eksisterende produkter bedre og forbedre kundeservicen.
Bransjeorganisasjonen ESOMAR setter globale standarder for forskning og fagfolk som beskytter ditt personvern. VG- panelet retter seg etter bransjeorganisasjonen ESOMARs retningslinjer for panelhold.
Når du deltar i undersøkelser utført av VG eller CINT, kan du være trygg på at vi vil beskytte ditt privatliv.

• Vi vil aldri gjøre dine personopplysninger tilgjengelig for tredjepart uten en eksplisitt avtale med deg med mindre det kreves av loven. Dette inkluderer ditt navn og e-postadresse. Opplysninger som defineres som bakgrunnsinformasjon, brukes til å ta utvalg med, og vil aldri kunne knyttes til deg personlig av noen tredjepart.

• Vi vil aldri prøve å selge deg noe, og vi vil aldri selge navnet ditt eller e-postadressen din til noen. Det er ikke dette VG-panelet dreier seg om. Vi er ikke telefonselgere eller direktemarkedsførere. Vi er markedsanalytikere som bare er interessert i dine meninger. I de tilfellene du blir trukket ut til å motta en undersøkelse fra en annen aktør enn VG gjennom VG-panelet, vil verken navnet ditt eller e-postadressen din være synlig for tredjepart.

• Vi vil aldri gi oss ut for å være noe andre enn vi er, eller villede deg i forhold til våre hensikter.

• Dine beslutninger om å delta i en studie, svare på konkrete spørsmål, eller avslutte ditt medlemskap i VG-panelet vil bli respektert uten spørsmål.

Vi har utviklet strenge personvernstandarder som er fastsatt i våre retningslinjer for personvern.

Hvis du har spørsmål om personvern i VG-panelet eller andre kommentarer, vennligst kontakt vår panelansvarlig via e-post til membersupport@cint.com
Personvern

Dato opprettet: 02.05.2011

Sist revidert: 23.05.2013

1. Informasjonen vi samler inn

Når vi gjør undersøkelser på Internett, vil våre invitasjoner og spørreskjemaer tydelig identifisere oss og forklare hensikten (e) med henvendelsen.

Når vi kontakter deg, gjør vi vanligvis dette for ett av følgende formål:

• For å invitere deg til å delta i en undersøkelse/forskningsprosjekt;
• For å gjennomføre en undersøkelse/intervju med deg;
• For å validere svarene du ga i en fersk undersøkelse vi gjennomførte;
• For å oppdatere og sikre at våre registreringer av dine personlige opplysninger er riktige

Av og til kan vi kontakte deg av en av følgende årsaker:

• For å varsle deg hvis du har vunnet en loddtrekning som vi har sponset;
• For å be om din tillatelse til å bruke din personlige informasjon til et formål som ikke var forklart til deg når vi først samlet inn dine personlige opplysninger.

Når du deltar i VG-panelet kan vi be deg om personlige meninger, samt demografisk informasjon som alder og husholdningenes sammensetning. Du kan nekte å svare på visse spørsmål eller avslutte besvarelsen når som helst. Du kan heve ditt medlemskap i VG-panelet når som helst ved å følge utmeldings-instruksjonene som vi har med i hver eneste e-post vi sender.

Vi vil aldri bevisst invitere barn under 15 år til å delta i undersøkelser/forskningsstudier uten å ta forholdsregler for å sikre foreldres samtykke der det er påkrevet.

2. Konfidensialitet

Vi leverer ikke ut ditt navn, din e-postadresse eller andre identifiserende opplysninger til tredjepart uten din eksplisitte tillatelse, og da kun til forskningsformål eller for å motta premier. I sitt arbeid kombinerer VGs analyseavdeling som regel svarene i en gitt undersøkelse med svarene til alle andre som deltar, og rapporterer de kombinerte svar til klienten som er oppdragsgiver for undersøkelsen.

Vi vil aldri med vilje rapportere hver enkelt respondents svar, unntatt som beskrevet nedenfor.

Dine svar kan bli samlet inn, lagret eller behandlet av våre tilknyttede selskaper eller ikke-tilknyttede tjenesteleverandører, både innenfor og utenfor Norge. De er kontraktsbundet til å overholde personvernregler på informasjon de samler inn og må beskytte den med sikkerhetsstandarder og praksis som er tilsvarende vår egen.

I tillegg til å holde dine svar konfidensielle, vi vil aldri selge, dele, leie ut eller på annen måte forsettlig overføre ditt navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse til våre kunder, andre markedsanalyseselskaper, direktemarkedsføringsselskaper eller noen andre.

De eneste unntakene hvor vi kan avsløre din personlige informasjon, eller undersøkelsens svar til tredjepart er som følger:

• Din egen anmodning eller samtykke til å dele din identitet og individuelle svar med tredjeparter for en bestemt hensikt;

• I henhold til ESOMARs retningslinjer, hvor vi gir svarene dine til en tredjepart som er kontraktsbundet til å holde den informasjonen konfidensiell og bare bruke den til forskning eller statistiske formål;

• I de sjeldne, men mulige omstendigheter at informasjonen er underlagt opplysningsplikt etter juridiske eller andre offentlige stevninger, rettslige kjennelser eller lignende juridiske eller forskriftsmessige krav.

3. Bruk av cookies, loggfiler og annen teknologi på våre undersøkelsesverktøy eller VG-panelets hjemmeside

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler lagret på din datamaskin av en nettside som tilordner en numerisk bruker-ID og lagrer visse opplysninger om din Internett-surfing. Vi bruker cookies på våre undersøkelsesverktøy for å hjelpe oss å gjenkjenne deg som tidligere bruker. Eksempelvis kan du motta undersøkelser basert på adferds-data fra besøk på noen av Verdens Gang AS’ sine sider, slik at undersøkelsene oppleves som mer relevante for deg. Ingen personlig informasjon blir lagret på en cookie som vi bruker.

Noen cookies som vi bruker på dette nettstedet er nødvendige fordi de identifiserer deg som et gyldig medlem av panelet vårt, og de beskytter tilgangen til din profil og kontoinformasjon. Personverninnstillingene i nettleseren din må være konfigurert til å tillate informasjonskapsler ellers vil du ikke kunne ha tilgang til medlemsområdet på dette nettstedet. Hvis du ønsker det, kan du justere nettleserens personverninnstillinger til å slette informasjonskapsler når du avslutter nettsteder eller når du lukker nettleseren.

Dette nettstedet bruker «Flash cookies» for å lagre noen av dine preferanser, til å vise innhold basert på hva du svarer, for å tilpasse ditt besøk, eller på annen måte følge dine handlinger og aktiviteter på tvers av flere besøk på nettsteder som administreres av Verdens Gang AS.  Dette kan også inkludere registrering og analyse av trafikk-statistikk for rapportering av demografi i forhold til annonsekampanjer.

Flash-cookies er forskjellig fra nettleser-cookies på grunn av mengden og type data som er lagret og hvordan dataene lagres. Cookiestyringsverktøy i webleseren eller anti-spyware programmer vil ikke fjerne Flash-cookies, heller ikke «Private Browsing» modus vil hindre deres plassering på datamaskinen din.

Du kan imidlertid håndtere personverns- og lagringsinnstillinger for Flash-cookies eller deaktivere bruken utelukkende ved å besøke Macromedias nettsider, produsenten av Flash Player, på følgende link:

www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html

Som de fleste nettsteder, samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler. Denne informasjonen inkluderer Internet Protocol-adresser, type nettleser, Internet Service Provider (ISP), henviser / exit-sider, operativsystem, dato / klokkeslett og klikkdata. Vi bruker denne informasjonen til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukeres bevegelser rundt i området og samle demografisk informasjon om brukerbasen som helhet. For å beskytte mot svindel, kan vi koble denne automatisk-innsamlet data til informasjon sendt inn på (sett inn forskning firmaets URL).

(Gjelder maskin ID) Generelt sett vil maskin-ID teknologier tilordne en unik identifikator eller «Maskin-ID» til en brukers datamaskin for å identifisere og spore datamaskinen. VG bruker ikke digital fingeravtrykk-teknologi for å samle inn personlige opplysninger eller spore nettaktivitetene av databrukere. Vi bruker teknologien til å bistå våre kunder i å sikre integriteten av resultatene fra undersøkelsen. Teknologien analyserer informasjon og data innhentet fra datamaskinens nettleser og andre datapunkter, inkludert for eksempel tekniske innstillinger på datamaskinen, egenskapene til datamaskinen din, og datamaskinens IP-adresse. Denne informasjonen blir brukt til å skape en unik identifikator tildelt til datamaskinen din. Den unike identifikatoren er en alfa-numerisk id som vi beholder. Vi beholder ikke informasjonen som analyseres av teknologien for å skape den unike identifikatoren. Teknologien går ikke ut over, – forstyrrer bruken av eller tar kontroll over datamaskinen din, og vil ikke modifisere eller endre innstillinger eller funksjonaliteten til datamaskinen din.

I videreføring av vårt arbeid for å bistå kunder i å beskytte og sikre integriteten av resultatene fra undersøkelsen:

a. kan link eller unik identifikator knyttes til deg og noen av opplysningene du gir oss (ikke navn, e-post eller adresse);
b. kan vi dele denne unike identifikatoren med våre kunder og med andre utvalg eller panel tilbydere, og
c. kan du motta eller få en unik identifikator knyttet til deg fra en tredjepart, inkludert samarbeidende leverandører av undersøkelsesverktøy, andre paneler, paneladministrator (CINT) eller kunder av VG.

Eventuelle unik(e) identifikator (er) knyttet til en bestemt person vil være beskyttet i samsvar med denne personvernpolicyen. Vi skal bruke og distribuere teknologi på en profesjonell og etisk forsvarlig måte og i henhold til våre retningslinjer for personvern, eventuelle uttalelser og / eller redegjørelser laget av vårt firma til deg, samt gjeldende lover og bransjestandarder.

Dersom vi oppdager eller blir gjort oppmerksom på uetisk opptreden i forbindelse med bruk av teknologien, eller at teknologien blir brukt på en måte som er uforenlig med uttalelser og / eller redegjørelser gjort av oss til respondenter eller i strid med gjeldende lover og regler, vil vi iverksette umiddelbare tiltak for å stoppe den eventuelle uetiske atferden og sikre riktig forvaltning av teknologien.

4. Sikkerhet i forhold til personlige opplysninger

Vi informerer våre ansatte om våre retningslinjer og rutiner for taushetsplikt, sikkerhet og personvern, og vi understreker viktigheten av å overholde dem. Våre sikkerhetsprosedyrer er i tråd med allment aksepterte kommersielle standarder som brukes til å beskytte personlig informasjon.

Vi kan overføre personlige opplysninger til tilknyttede selskaper eller ikke-tilknyttede tjenesteleverandører for forsknings-relaterte formål, som for eksempel databehandling, og oppfyllelse av premietrekninger eller andre incentiver. Vi krever at disse selskapene sikrer alle personlige opplysninger på en måte som er forenlig med vår personvernpolicy, og som er regulert ved lov. Vi følger allment aksepterte industristandarder for å beskytte den personlige informasjonen som er sendt til oss, både under overføring og når vi mottar den.

5. Nøyaktighet av personlige opplysninger

VG og CINT vil gjøre det de kan (innenfor rimelighetens grenser) for å holde personlig informasjon i sin besittelse eller kontroll (som brukes løpende), nøyaktig, fullstendig, oppdatert og relevant, basert på den nyeste informasjonen tilgjengelig for oss. Vi stoler på deg til å hjelpe oss med å holde din personlige informasjon nøyaktig, fullstendig og oppdatert gjennom medlemssidene.

6. Tilgang til personlig informasjon

Du kan selv se på, endre eller slette din personlige informasjon gjennom medlemssidene. Dersom du ikke har mulighet til å bruke medlemssidene, kan du be om tilgang til personlig informasjon som vi har om deg ved å sende en skriftlig forespørsel på e-post adressen eller postadressen vist nedenfor (i Hvordan nå oss). Du kan få tilgang til dine personlige opplysninger og korrigere, endre eller slette den der den er unøyaktig, med følgende unntak:

• Dersom det å gi tilgang til dine personlige opplysninger vil innebære en sannsynlig risiko for å avsløre personlig informasjon om andre;

• Dersom det å gi denne informasjonen ville avsløre konfidensiell kommersiell informasjon om VG eller sine klienter.

• Den byrde eller bekostning av å gi tilgang vil være uforholdsmessig til risiko for personvernet i den aktuelle saken;

Vi vil forsøke å gi din forespurte personlige informasjon innen 30 dager fra mottak av forespørselen. Hvis vi ikke kan oppfylle din forespørsel, vil vi gi deg en skriftlig forklaring på hvorfor vi måtte nekte din forespørsel om tilgang. Ved henvendelser om tilgang utenom medlemssidene, vil VG og CINT kunne be om utfyllende opplysninger for å verifisere din identitet.

7. Varsel om vesentlige endringer i disse retningslinjene

Hvis vi gjør en vesentlig endring i denne policyen eller våre retningslinjer for personvern, vil vi legge ut en tydelig informasjon på dette nettstedet i 30 kalenderdager før gjennomføringen av vesentlig endring og beskrive hvordan enkeltpersoner kan utøve et hvert gjeldende valg. Etter gjennomføring av vesentlige endringer vil vi i vår personvernpolicy oppdatere datoen for når policyen sist ble revidert.

8. Hvordan kontakte oss

Spørsmål om disse retningslinjene, klager om vår praksis og tilgangsforespørsler rettes til CINT via e-post til mailto:membersupport@cint.com

Vi vil undersøke alle klager og forsøke å løse dem vi finner berettiget. Om nødvendig, vil vi endre våre retningslinjer og prosedyrer for å sikre at andre personer ikke opplever det samme problemet.

Bli med i VG-panelet